ZIELONE AGRO SHOW
Agroshow Bednary

Aktualności

Powrót do listyAGRO SHOW 2019 – finały konkursów Mechanik na Medal i Młody Mechanik na Medal

Rozwój branży i współpraca z placówkami edukacyjnymi jest jednym z głównych działań statutowych Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn i Urządzeń Rolniczych, dlatego Izba od lat stara się rozwijać swoje projekty edukacyjne, a konkursy doskonale wypełniają te zadania. Podnoszenie kwalifikacji, a temu między innymi służą oba konkursy, jest bardzo istotne, szczególnie teraz kiedy jedną z największych bolączek firm z branży maszyn i urządzeń rolniczych jest niedobór wykwalifikowanej młodej kadry. Konkursy temu właśnie służą. 


Mechanik na Medal – VIII edycja

MECHANIK NA MEDAL jest pierwszym konkursem jaki został zrealizowany przez Izbę. W 2019 roku odbyła się jego VIII edycja. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego mechanika maszyn i urządzeń rolniczych w Polsce. Ale organizatorowi przyświecają jeszcze inne cele jak: podkreślenie roli i znaczenia wykwalifikowanych pracowników w obsłudze technicznej maszyn rolniczych, stymulowanie wszechstronnego doskonalenia zawodowego mechaników serwisowych, czy wreszcie propagowanie usług serwisowych, jako ważnego obszaru działalności gospodarczej, który szczególnie w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu, a w przyszłości stawać się będzie coraz istotniejszą częścią biznesu dla firm z branży.

Uczestnikiem konkursu mogła zostać osoba pełnoletnia zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakładzie serwisowym maszyn rolniczych, wykonująca prace związane z naprawą maszyn rolniczych, a także przedsiębiorca prowadzący zakład serwisowy maszyn rolniczych.

O zwycięstwo w ostatecznej rozgrywce walczyć miało, jak co roku 5 mechaników, którzy okazali się najlepsi w eliminacjach on-line. Niestety, z niewyjaśnionych przyczyn jeden z uczestników nie stawił się na finale, a zatem po raz pierwszy finałowa rozgrywka odbyła się pomiędzy czwórką najlepszych. Panowie zmierzyli się w bezpośredniej rywalizacji podczas etapu praktycznego. Finał teoretyczny odbył się w Bednarach podczas AGRO SHOW.

AGRO SHOW 2019 – finały konkursów Mechanik na Medal i Młody Mechanik na Medal
20.09.2019 Bednary . Targi Agroshow organizowane przez Polska Izbe Gospodarcza Maszyn i Urzaden Rolniczyn . Fot. Mikolaj Kuras

Laureatami ósmej edycji konkursu „Mechanik na Medal” zostali:

I miejsce – Krzysztof Chodorski – POM Augustów

II miejsce – Adam Michalak – Reiffeisen Agritechnika

III miejsce – Jarosław Brozio – POM Augustów

Młody Mechanik na Medal – VII edycja

Konkurs jest znakomitym sprawdzianem wiedzy dla wszystkich uczniów szkół rolniczych, którzy na poważnie myślą o tym, by zawodowo związać się z branżą maszyn i urządzeń rolniczych i w przyszłości zostać mechanikiem rolniczego sprzętu. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Zapewne magnesem, prócz nagród, jest możliwość wpisania do pierwszego CV sukcesu w ogólnopolskim konkursie zawodowym. Warto dodać, że nagradzane są również szkoły, z których pochodzą najlepsi uczniowie, a w tym roku również, po raz pierwszy, nauczyciele, którzy angażują się w przygotowania uczniów do konkursu.

Celem konkursu obok wyłonienia ucznia o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa jest rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych, podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej, wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji i wreszcie popularyzacja nauki i zawodu mechanika maszyn rolniczych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół rolniczych pragnących rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych. Młodzi mechanicy ze szkół z całej Polski mieli do wykonania zadania praktyczne oraz serię pytań teoretycznych.

AGRO SHOW 2019 – finały konkursów Mechanik na Medal i Młody Mechanik na Medal
20.09.2019 Bednary . Targi Agroshow organizowane przez Polska Izbe Gospodarcza Maszyn i Urzaden Rolniczyn . Fot. Mikolaj Kuras

Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Młody Mechanik na Medal” zostali:

I miejsce – Piotr Bryszak – ZSP w Poznaniu

II miejsce – Miłosz Augustyn – ZS CKU w Gronowie

III miejsce – Marek Wiącek – ZSP nr 1 w Gnieźnie

Tym razem walka toczyła się również o udział w europejskim konkursie umiejętności zawodowych Euroskills 2020. Zawody odbędą się za rok w Graz w Austrii, a jeden z laureatów  konkursu „Młody Mechanik na Medal” będzie pierwszym reprezentantem Polski z branży mechaników i serwisantów maszyn rolniczych w konkursie Euroskill.

EuroSkills to międzynarodowe, cykliczne wydarzenie, odbywające się co dwa lata, którego zadaniem jest promowanie umiejętności zawodowych. Jest odpowiednikiem konkursu WorldSkills, którego ostatnia edycja odbyła się w sierpniu 2019 roku w Kazaniu w Rosji. To największe tego rodzaju zawody.  Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe. Konkurs ma zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Inicjatywa stwarza również niepowtarzalną możliwość do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, promocji osiągnieć, a także nawiązywania kontaktów i budowaniu partnerstw edukacyjno-rynkowych.
Przed nami jednak długi okres przygotowań do zawodów. Już w październiku odbędzie się pierwsze spotkanie z udziałem laureatów konkursu „Młody Mechanik na Medal”, ich nauczycieli i eksperta reprezentującego Izbę, na którym zostanie omówiony cykl spotkań, zakres zadań i materiału jaki uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami i ekspertem będą realizować do czerwca 2020 w ramach przygotowań do konkursu Euroskills. Wtedy też zostanie wybrana jedna osoba, która reprezentować będzie nasz kraj i branżę na Euroskills 2020 w Graz.

bel
USTAW
POWIADOMIENIE
O ZBLIŻAJĄCEJ
SIĘ WYSTAWIE