ZIELONE AGRO SHOW
Agroshow Bednary

Dla wystawców

Formularze zgłoszeniowe 2024

Formularze zgłoszeniowe na wystawę AGRO SHOW dostępne są jedynie w wersji elektronicznej. Uprzejmie prosimy o pobranie, wypełnienie i wydrukowanie edytowalnych w programie Adobe Reader plików PDF. 

Termin przysyłania zgłoszeń z rabatem – 8 maja 2024.

Warunkiem udziału w Wystawie AGRO SHOW 2024 jest:
1. Zaakceptowanie Regulaminów Wystawy.
2. Przesłanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionych formularzy do dnia 14 czerwca 2024r.
3. Wniesienie stosownych opłat po otrzymaniu od Organizatora faktury pro-forma.

Każdy wystawca musi przesłać wypełnione formularze: A str. 1 i 2, A2 str. 1 i 2, formularz z powierzchnią stoiska (A3 lub A4 lub A5) oraz SPECYFIKACJĘ OFEROWANYCH PRODUKTÓW (załącznik znajduje się poniżej w drugim wierszu pod Formularzem A)

Formularz A - zgłoszenie podstawowe / Form A - Basic ApplicationSPECYFIKACJA OFEROWANYCH PRODUKTÓW - załącznik do formularza A2 / Attachment to A2 form - SPECIFICATION OF OFFERED PRODUCTSFormularz B - zgłoszenie dodatkowe / Form B - Additional ApllicationFormularz C1 - zgłoszenie udziału w ekspozycji maszyn na pasie startowymFormularz D - zamówienie usług spedycyjnych; zezwolenie na wjazd dźwigu / Form D - order of shipping services; permition to work of craneFormularz E - Zgłoszenie wcześniejszego montażu / Form E - order of earlier stand assemblinge

Zgłoszenie udziału obejmuje:

Formularz A

Formularz A – dane Wystawcy;
Formularz A1 – zgłoszenie Podwystawcy;
Formularz A2 – obowiązkowy wpis do Katalogu Wystawy w wersji elektronicznej; wykaz dealerów obecnych na stoisku
Formularz A3 – zamówienie stoiska niezabudowanego przy pasie startowym;
Formularz A4 – zamówienie stoiska niezabudowanego poza pasem startowym;
Formularz A5 – zamówienie powierzchni zabudowanej w hali namiotowej.
Formularz A6 – zgłoszenie wykonawcy stoiska.

Formularz B

 • zamówienie energii elektrycznej,
 • logo wystawcy na planach wystawy w wersji elektronicznej,
 • Internet na stoisku,
 • sprzątanie stoiska,
 • reklama przy drogach dojazdowych,
 • reklama w Katalogu Wystawy w wersji elektronicznej,
 • bilet wstępu na bankiet,
 • maszty reklamowe,
 • dystrybutory wody pitnej, butle z wodą pitną, kubki jednorazowe,
 • parking strzeżony,
 • parking dla samochodów ciężarowych,
 • indywidualna ochrona stoiska,
 • najem wyposażenia dodatkowego.

Formularz C 1

Prezentacja maszyn na pasie startowym.

Formularz D

 • zamówienie usług spedycyjnych
 • zezwolenie na wjazd dźwigu

Formularz E

Zgłoszenie wcześniejszego montażu.

Formularz C 2 – formularze dostępne będą w późniejszym terminie

Zgłoszenie udziału w pokazach maszyn

Zamówienie kabiny Toi-Toi na stoisko – – formularze dostępne będą w późniejszym terminie

Formularz Wirtualny Spacer – – formularze dostępne będą w późniejszym terminie

bel
USTAW
POWIADOMIENIE
O ZBLIŻAJĄCEJ
SIĘ WYSTAWIE