ZIELONE AGRO SHOW
Agroshow Bednary

Aktualności

Powrót do listyAGRO SHOW 2021 – podsumowanie pokazów maszyn

Wprowadzenie w życie założeń tzw. „Zielonego Ładu” stawia przed współczesnym rolnictwem wiele wyzwań. Do najważniejszych z nich należy ograniczenie zużycia chemicznych środków ochrony roślin. Niepewna przyszłość glifosatu również przyczynia się do konieczności poszukiwania nowych rozwiązań. W pewnych elementach wiąże się to z powrotem do tradycyjnych metod stosowanych w rolnictwie, między innymi mechanicznego zwalczania chwastów. Współczesność wymaga jednak i daje możliwość nowego spojrzenia na tą strategię, co było jednym z elementów pokazów na tegorocznej Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW. Zwrócono również uwagę na nowe rozwiązania w zakresie stosowania nawozów organicznych.

W pokazie wzięły udział maszyny produkcji firm AGRO-MASZ, BEDNAR FMT, JOSKIN POLSKA Sp. z o.o., KUHN, Kujawskiej Fabryki Maszyn Rolniczych „Krukowiak” oraz Manitou. Zaletą prezentacji był fakt, że pracę sprzętu można było zobaczyć na żywo oraz na ekranach, na których ukazywano zbliżenia na działanie poszczególnych elementów roboczych. Maszyny pracowały na polu pokazowym odzwierciedlającym pola uprawne – zarówno nieuprawione, jak i obsiane kukurydzą.

Podczas przejazdu brony mulczowej dużą uwagę zwrócono na fakt, że może być ona wykorzystywana zarówno do przygotowywania pola w uproszczonej uprawie bezorkowej oraz w siewie bezpośrednim, jak i w pielęgnacji użytków zielonych. Wskazano, że kąt natarcia palców roboczych i głębokość pracy talerzy regulowane są we wspomnianej bronie siłownikami hydraulicznymi, co pozwala na łatwe dostosowanie maszyny do warunków panujących na polu jest wyjątkowo proste. Wskazano również na dodatkowe zalety brony – przystosowanie do połączenia z siewnikiem poplonów oraz składanie hydraulicznie z zabezpieczeniem do transportu.

W trakcie pracy chwastownika (brony uniwersalnej),  podkreślono możliwość wykorzystania maszyny w standardowych oraz na terenie użytków zielonych. Zwrócono uwagę na w hydrauliczne rozkładanie ramy chwastownika, która pozwala na dopasowanie się podczas pracy do ukształtowania terenu, co zapewnia równomierne rozłożenie nacisku oraz dużą szerokość roboczą maszyny, umożliwiającą większą wydajność oraz zoptymalizowanie kosztów paliwa, pracę z większymi prędkościami.

Podczas przejazdu rozrzutnika obornika wskazano, że wąska, specjalnie obniżona skrzynia rozrzutnika, w połączeniu z szerokimi kołami o dużej średnicy, umożliwia łatwość jazdy i dobrą przyczepność maszyny do podłoża w każdym terenie. Podkreślono, że w maszynie tej osłonę adaptera można otworzyć na 100° i umożliwić rozrzucanie głównie przez wałki, co ułatwia pracę przy zbyt włóknistym materiale (np. świeżym oborniku).

Podczas pracy ładowarki przegubowo – teleskopowej podkreślono, że maszyna ta może udźwignąć 3,3 tony na wysokość 5,2 metra. Zwrócono uwagę na fakt, że konstrukcja urządzenia zapewnia operatorowi bardzo dobry widok na cały obszar roboczy, co pozwala na łatwiej manewrować maszyną na ograniczonej przestrzeni. Wskazano na dużą zwrotność sprzętu, co zaprezentowano podczas wykonywania manewrów ładowarki.

Podczas pracy brony talerzowej do płytkiej uprawy podkreślono, że wykorzystanie maszyny do uprawy pożniwnej, może pozwolić na ograniczenie ilości zużycia chemicznych środków ochrony roślin. Podejście takie zgodne jest z założeniami obecnie wprowadzanych w rolnictwie regulacji prawnych. Zwrócono także uwagę na dużą wydajność brony.

W trakcie przejazdu agregatu wielozadaniowego znajdującego zastosowanie w uprawie bezorkowej, wskazano na fakt, że maszyna ta ma cechy zarówno brony talerzowej, jak i agregatu podorywkowego, co pozwala na dokładne spulchnienie oraz wymieszanie resztek pożniwnych podczas jednego przejazdu. Wskazano, że możliwość pracy również po zdemontowaniu lemieszy pozwala na osiągnięcie większych głębokości roboczych.

Podczas przejazdu pługa zwrócono uwagę, że wykorzystanie tej maszyny umożliwia precyzyjną orkę w linii aż do skaju pola oraz zakończenie orki w jednej linii. Wskazano, że konstrukcja pługa pozwala na pracę w bruździe i poza bruzdą. Podkreślono znaczenie specjalnego kształtu długich odkładnic oraz systemu umożlwiającego indywidualne unoszenia korpusów pługa.

W trakcie prezentacji wozu asenizacyjnego wskazano na nisko położony środek ciężkości maszyny oraz lekki, samonośny zbiornik ze zintegrowaną ramą. Zwrócono uwagę na wyposażenie wozu w aplikator doglebowy gnojowicy oraz kultywator z lekkimi talerzami. Podkreślono, że rozwiązanie to pozwala na jednoczesną aplikację gnojowicy oraz podorywkę oraz, że konstrukcja wozu pozwala na  ograniczanie napowietrzania gnojowicy, a w konsekwencji zminimalizowanie strat azotu.

Praca pielników została zaprezentowana na polu obsianym kukurydzą. Podczas pracy tych maszyn największą uwagę zwracano na prześwity maszyn oraz różne warianty sekcji roboczych i dużą różnorodność rozstawów. Podkreślono rangę wykorzystania w ich budowie kamer i możliwość prowadzenia maszyn z wykorzystaniem nawigacji, co pozwala na skuteczne zwalczanie chwastów przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa w stosunku do rośliny uprawnej. Zwracano uwagę na możliwość wyposażenia niektórych urządzeń w opcjonalny sprzęt – system wysiewu nawozu lub opryskiwacz.

Decyzja o zakupie nowej maszyny do gospodarstwa powinna być poprzedzona szczegółową analizą różnych rozwiązań dostępnych na rynku. Taką możliwość daje wystawa AGRO SHOW. Pozwala nie tylko na odwiedzenie stoisk wielu wystawców i rozmowę z przedstawicielami różnych firm z branży rolniczej, ale i zobaczenie działania sprzętu podczas pokazów, które odzwierciedlają warunki polowe.

bel
USTAW
POWIADOMIENIE
O ZBLIŻAJĄCEJ
SIĘ WYSTAWIE