ZIELONE AGRO SHOW MAZURSKIE AGRO SHOW
Agroshow Bednary

Dla wystawców

Formularze zgłoszeniowe 2020

Formularze zgłoszeniowe na wystawę AGRO SHOW dostępne są jedynie w wersji elektronicznej. Uprzejmie prosimy o pobranie, wypełnienie i wydrukowanie edytowalnych w programie Adobe Reader plików PDF. 

Warunkiem udziału w Wystawie AGRO SHOW 2020 jest:
1. Zaakceptowanie Regulaminów Wystawy.
2. Przesłanie Organizatorowi pocztą prawidłowo wypełnionych formularzy do dnia 10 lipca 2020r.
3. Wniesienie stosownych opłat po otrzymaniu od Organizatora faktury pro-forma.

Każdy wystawca musi przesłać wypełnione formularze: A str. 1 i 2, A2 str. 1 i 2 oraz formularz z powierzchnią stoiska (A3 lub A4 lub A5).

Formularz A - zgłoszenie podstawowe / Form A - Basic ApplicationGrupy towarowe - załącznik do formularza A2 / Attachment to A2 form - Product groupsFormularz B - zgłoszenie dodatkowe / Form B - Additional ApllicationFormularz D - zamówienie usług spedycyjnych; zezwolenie na wjazd dźwigu / Form D - order of shipping services; permition to work of craneFormularz E - zgłoszenie wcześniejszego montażu / Form E - order of earlier stand assembling

Zgłoszenie udziału obejmuje:

Formularz A

Formularz A – dane Wystawcy;
Formularz A1 – zgłoszenie Podwystawcy;
Formularz A2 – obowiązkowy wpis do Katalogu Wystawy; wykaz dealerów obecnych na stoisku
Formularz A3 – zamówienie stoiska niezabudowanego przy pasie startowym;
Formularz A4 – zamówienie stoiska niezabudowanego poza pasem startowym;
Formularz A5 – zamówienie powierzchni zabudowanej w hali namiotowej.
Formularz A6 – zgłoszenie wykonawcy stoiska.

Formularz B

 • zamówienie energii elektrycznej,
 • logo wystawcy na planach wystawy,
 • Internet na stoisku,
 • reklama na melexach transportowych,
 • sprzątanie stoiska,
 • reklama przy drogach dojazdowych,
 • reklama w Katalogu Wystawy,
 • dodatkowe bilety na bankiet,
 • maszty reklamowe,
 • dystrybutory wody pitnej i butle z wodą pitną,
 • kubki jednorazowe,
 • parking strzeżony,
 • parking dla samochodów ciężarowych,
 • indywidualna ochrona stoiska,
 • dodatkowe zaproszenia na wystawę,
 • wynajem hali seminaryjno-bankietowej,
 • najem wyposażenia dodatkowego.

Formularz C

Prezentacja maszyn na pasie startowym, zgłoszenie udziału w pokazach maszyn. – dostępny wkrótce

Formularz D

 • zamówienie usług spedycyjnych
 • zezwolenie na wjazd dźwigu

Formularz E

Zgłoszenie wcześniejszego montażu.

Zamówienie kabiny Toi-Toi na stoisko

dostępny wkrótce

USTAW
POWIADOMIENIE
O ZBLIŻAJĄCEJ
SIĘ WYSTAWIE